TIDSPERIOD

Reglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.