SMÅHUS Rotavdrag

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

Vill du utföra byggnation eller renovering/reparation på småhus rekommenderas denna tjänst för att kostnadsfritt ta in prisförfrågningar på byggfirmor. Du får då prisförslag från upp till fem byggare på ditt småhusprojekt.