Skapa köparintyg hos Skatteverket

Nyckelord:
intyg rotavdrag

Du måste skapa köparintyg hus skatteverket innan du kan få utnyttja rotavdraget
I den här e-tjänsten kan du

begära utbetalning för husarbete om du är enskild näringsidkare eller behörig ställföreträdare för juridisk person
skriva ut ett intyg som visar hur mycket preliminär skattereduktion du utnyttjat som köpare av husarbeten

Så här ser intyget för rotavdrag ut

Skapa köparintyg hos skatteverket Här