Räkna ut rotavdrag

Fakturamodellen – Räkna ut rotavdraget

Fakturamodellen införs den 1 juli 2011 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Du som säljer husarbeten från och med den 1 juli 2009

Du som säljer husarbeten fakturerar kunden som vanligt men gör ett avdrag för vad kunden ska betala med halva arbetskostnaden inklusive moms. När kunden har betalat fakturan kan du ansöka om utbetalning av resterande del av beloppet hos Skatteverket. Du kan alltså inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska det ta 10 arbetsdagar från det ansökan kommer in till dess du som utfört arbetet får pengarna. Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda ärendet innan beloppet betalas ut.

Nedan presenteras ett bildexempel på faktura till kund

Ansök om återbetalning

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

namn, adress och organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för den som utfört arbetet
köparens personnummer eller samordningsnummer om ett sådant nummer finns
debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp samt den dag som betalningen kommit säljaren tillhanda
det belopp som säljaren begär från Skatteverket.

Gäller begäran om utbetalning ett ROT-arbete ska ansökan även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande i ansökan.

Anlitar du en underleverantörer för att utföra arbetet så är det ändå du som ska fakturera kunden och som har ansvar för att specificera arbetskostnaden på fakturan.

Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. I stället får du vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Begäran om utbetalning, Preliminär skattereduktion för ROT-arbete, SKV 4529

Övergångsbestämmelse

Eftersom ”fakturamodellen” införs mitt under löpande kalenderår så har det införts en övergångslösning för 2011 års taxering i den nya lagen om fakturamodellen.

Övergångslösningen är en slags ”säkerhetsventil” som innebär att den kund som från den 1 juli och fram till årsskiftet i år missar att få skattereduktion med den nya fakturamodellen har möjlighet att ansöka om skattereduktion i efterhand för den utgift för husarbete som kunden har haft. Begäran om skattereduktion för utgift för husarbete ska då göras i deklarationen 2011.

En ansökan i samband med deklarationen innebär stor risk att deklarationen blir klar senare än annars och att skatteåterbäringen inte kan betalas ut till midsommar (utan i december) 2011. Exakt hur ansökan ska gå till vid deklarationen 2011 är inte klart ännu.

Källa: www.skatteverket.se