NYBYGGNATION Rotavdrag

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Fr.o.m. 1 juli 2011 gäller att skattereduktion för ROT-arbeten inte ges under de första fem åren efter att ett småhus uppförts.