LUFTVÄRMEPUMP Rotavdrag

Detta är godkänt ROT-arbete 2012Att montera och installera en luftvärmepump ger rätt till ROT-avdrag. Här kan du hitta leverantörer och installatörer av luftvärmepumpar.

Även installationer av andra värmepumpar är ROT-godkända: