LARM Rotavdrag

Arbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.