KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP Rotavdrag 2012

Detta är godkänt ROT-arbete 2012Behöver du ansluta din bostad till kommunala vatten- och avloppsledningar så är du berättigad till ROT-avdrag för arbetskostnaden.

Det är dock bara avsett för när du anlitar en extern part som en markentreprenör (testa gärna kostnadsfri offerttjänst via länken), inte när din kommun utför arbetet. Läs mer här om regler för ROT-avdraget 2012.