INFILTRATIONSANLÄGGNING Rotavdrag

Detta är godkänt ROT-arbete 2012Anlitar du en installationsfirma för infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd så får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. Det krävs dock att infiltrationsanläggningen/-bädden installeras på samma tomt som du har ditt hus på.

Använd gärna en gratis tjänst för att komma i kontakt med entreprenörer inom markjobb, via länken hittar du certifierade infiltrationsanläggningsfirmor i din region som kostnadsfritt kan ge dig offert på ditt jobb.