HYRESGÄST Rotavdrag

Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.