Har du köpt husarbete 2009? – tips inför årsskiftet 2011

Har du köpt husarbete? – tips inför årsskiftet

Har du köpt husarbete, dvs. hushålls- eller ROT-arbete under året? Då är det några saker du bör tänka på inför årsskiftet. Här har skatteverket sammanställt det du bör tänka på. Mer information hittar du under våra husarbetssidor.

Husarbeten som utförts före den 1 juli 2009 ska du själv ansöka om skattereduktion för. Ansök på blanketten Ansök på blanketten Ansökan – skattereduktion för husarbete (SKV 4501). Observera att du bara ska använda denna blankett om arbetet utförts före den 1 juli 2009.

Husarbeten som utförts den 1 juli 2009 eller senare kan du få skattereduktion för på två sätt.

Fakturamodellen — använde du denna metod betalade du halva arbetskostnaden till den som utförde husarbetet. Det belopp du fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt på din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte lämna in någon ansökan.
Säkerhetsventilen — betalade du hela arbetskostnaden för ditt husarbete kan du ansöka om skattereduktion i din inkomstdeklaration. På deklarationen kommer det att finnas en särskild ruta för detta och du kommer även att behöva lämna en bilaga till deklarationen. Observera att säkerhetsventilen bara gäller arbeten som utförts från och med den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2009.

Du kan bara få skattereduktion för arbeten som du har betalat under året

Du kan bara få skattereduktion med belopp som du har betalat under året. Om arbetet utförs i december 2009 men du betalar fakturan i januari 2011 kommer den preliminära skattereduktionen att komma med i deklarationen som du lämnar 2011.

Arbete som du har betalat i förskott

Om du betalar för arbete i förskott i december 2009 krävs det att arbetet är utfört senast den 31 januari 2011 samt att utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari 2011 för att du ska kunna få preliminär skattereduktion. Skattereduktionen ska tillgodoföras för 2009 eftersom betalningen för det utförda arbetet gjordes 2009. Om arbetet inte har utförts senast i januari 2011 kommer utföraren inte att kunna få någon utbetalning från Skatteverket och du kommer därför inte heller att tillgodoföras någon preliminär skattereduktion.

Källa: Skatteverket