HÄNGRÄNNOR Rotavdrag

Detta är godkänt ROT-arbete 2012Anlitar du någon för att rensa hängrännor, eller utföra annat arbete på ditt tak, så får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. Här kan du hitta godkända takfirmor i ditt område.

Kom ihåg att vara tydlig i dialogen med takfirman för att ni ska vara överens om priset på förhand, vilket även gäller eventuella timkostnader om det tillkommer merarbete medan rensningen eller takarbetet pågår.