FRIGGEBOD Rotavdrag

Skattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.