ENERGIDEKLARATION Rotavdrag

Upprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.