DRÄNERING Rotavdrag 2012

Dränering är godkänt ROT-arbete 2012När du vill genomföra en dränering runt din husgrund eller källare så får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. Både grävning, läggning av dräneringsrör, läggning av  dräneringsmaterial (samt eventuell isolering) och återställande av den yta som grävts upp är arbetsmoment som omfattas av ROT-avdraget.

Vill du få till en effektiv och ROT-garanterad dränering bör du alltid ta in fler offerter från olika markfirmor (gratistjänst via länken) och jämföra dessa. Då ökar också chansen att få till ett så bra pris på arbetet som möjligt eftersom du kan matcha anbuden mot varandra.