BYGGNAD PÅ OFRIGRUND Rotavdrag

Man kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad.