Info rotavdrag

ROT-avdraget tillkom för att från politiskt håll minska svartarbete i bygg- och hantverkarbranschen samt stimulera ekonomin. Det har av de flesta bedömare ansetts vara framgångsrikt eftersom det trots att man på kort sikt minskat skatteintäkter genom själv avdragen, i slutändan har gått plus i statskassan eftersom många svenskar anlitat extern hjälp när de innan kanske skulle avstått.

Under 2011 kunde man börja skönja en avmattning i antalet personer som utnyttjade avdraget, även om det fortfarande är populärt. Det diskuteras nu om olika former av utökningar av ROT-avdraget, för att det kanske ska täcka fler typer av tjänster eller att maxbeloppet (idag 50 000 kr/år) ska höjas. En kusin till ROT är det omdiskuterade RUT-avdraget som gäller hushållsnära tjänster som exempelvis städtjänster.

Se mer om: